فیروزه

 
 

از بوی فروردین گره وا کن

چند شعر کوتاه بهاری

۱ )
گُل
میزبان خندهٔ توست.
 
۲ )
ای سرآغاز لبخند
بر ل-ب گُل!
بوسه‌ای نذر کن در بهارم.
  ادامه…