فیروزه

 
 

جمعه، ۳۰ فروردین ۱۳۸۷

جمعه، ۳۰ فروردین ۱۳۸۷ هجری خورشیدی
۱۸ آوریل ۲۰۰۸ میلادی
۱۱ ربیع الثانی ۱۴۲۹ هجری قمری

دو تولد و یک درگذشت در تاریخ فرهنگی- هنری امروز قابل ره‌گیری است.

۱۸۹ سال پیش در چنین روزی از سال میلادی فرانس فن سوپه، آهنگساز اتریشی، متولد شد.

۷۲ سال پیش در چنین روزی از سال میلادی اتورینو رسپیگی، آهنگساز ایتالیایی، درگذشت.

و ۸۲۱ سال پیش در چنین روزی از سال قمری ابن خلکان متولد شد.

❋ ❋ ❋

ابن خلکان

احمد بن محمد بن ابراهیم بن ابی‌بکر خلکان ملقب به شمس الدین و مشهور به ابن خلکان، مورخ، نویسنده و عالم مشهور قرن هفتم هجری، در سال ۶۹۸ هجری قمری در اطراف موصل در عراق متولد شد. نزد پدر و استادان موصل فقه و ادبیات آموخت و سپس به مصر و شام سفر کرد و در محضر عالمان عصر حاضر شد و مدتی بعد به تدریس پرداخت. ابن خلکان از معاصران خواجه نصیر طوسی، محقق حلی و علامه حلی است. قضاوت در مصر و قاضی القضاتی دمشق از مشاغلی است که او در کنار تدریس و تالیف به آن‌ها اشتغال داشته است.

«وفیات الاعیان» و «تاریخ ابن خلکان» از آثار اوست.

ابن خلکان در رجب سال ۶۸۱ هجری قمری درگذشت.