فیروزه

 
 

نردبان اندر بیابان

«نردبان اندر بیابان» تازه‌ترین مجموعه شعر ضیاء موحد است که از بهار امسال وارد بازار کتاب شده است. دکتر ضیاء موحد از قدیم در کنار فلسفه و منطق و نقد ادبی گوشه چشمی به شعر نیز داشته است. از او پیش از این مجموعه شعرهای «غراب‌های سفید»، :بر آب‌های مرده مروارید» و «مشتی نور سرد» منتشر شده بود. شعری از این مجموعه را با هم می‌خوانیم.

به زیر سایه بید
نشسته بودیم و می‌نوشتیم
به زیر سایه بید
درخت بید نمی‌دانست
چه می‌نویسیم
و چیست خوش‌تر از بودن و نوشتن
به زیر سایه بید
و من که زیر سایه پربرگ‌تر درخت جهان سطرهای خود را نوشته‌ام می‌دانم
که باد بود که بر بید
و ما
نشسته بودیم و می‌نوشتیم
به زیر سایه بید