فیروزه

 
 

از چشم‌ها بپرس

۱
الهه زیبایی رتیل‌ها باشد
پروانه
برکاکتوس
نمی‌نشیند

۲
خورشید
هشت‌پای قشنگی است
نکند قعر دریا باشیم

۳
چرخ
دور خودش می‌چرخد
جاده
دور زمین
انسان
چارچوب پنجره اش را
تعمیر میکند

۴
به جنگل ساعت‌ها میرویم
کوکوها می‌خوانند
برمی‌گردیم
پیرشده‌ایم

۵
عینک‌ها تلسکوپ‌اند
عینکها میکروسکوپند
عینک‌ها چرا عینک نیستند؟
از چشم‌ها بپرس