فیروزه

 
 

چگونه برندهٔ اسکار شویم؟

قسمت اول

ترجمه
سید حسام فروزان

بهترین فیلم
این بزرگ‌ترین جایزه است، همان که همه دنبالش هستند. ما پس از بررسی‌های بسیار به چند توصیهٔ کاربردی برای شما رسیده‌ایم:

۱- زحمت نکشید و فیلم را کوتاه نکنید
نامزدهای بهترین فیلم و خصوصاً برندگان آن تمایل دارند که طولانی‌تر از میانگین زمان فیلم باشند. بربادرفته، بن هور، و لارنس عربستان همه سه ساعت و نیمه بودند. فقط بازگشت پادشاه سه ساعت تمام بود. کوتاه‌ترین فیلمی که برنده اسکار بهترین فیلم شده است فیلم مارتی بود که فقط ۹۱ دقیقه بود، اما این فقط استثنایی است که قاعده را ثابت می‌کند. حداقل زمان ۲ ساعت چیزی است که به کار می‌آید. ادامه…