فیروزه

 
 

چاقو

یک روز که همراه همسر محبوبم مشغول خانه تکانی بودیم، چاقوی کوچکی زیر یخچال پیدا کردم؛ این چاقو را چند سال پیش گم کردم و کلاً آن را از یاد برده بودم. وقتی آن را به همسر محبوبم نشان دادم، گفت:
«آه! اینو از کجا پیدا کردی؟»

همسرم به اتاق روبه‌رو رفت و مشغول نظافت شد. وقتی داشتم کف آشپزخانه را تمیز می‌کردم، یاد ماجرای چهار سال پیش افتادم که رفتن چاقو زیر یخچال را شرح می‌داد: ادامه…