فیروزه

 
 

بازسازی تاریخی به طعم رمان

«بیلی باتگیت» نوشته «ای. ال. دکتروف»

«بیلی باتگیت» رمانی است برای همه سلیقه ها. هر ذوق و سلیقه ای که داشته باشید بی شک چند جمله از کتاب یادگاری می‌شود برای همیشه در خاطر شما: «به من می‌گفت کسبِ جنایت مثل هر کسب دیگری باید صاحبش مدام بالای سرش باشد تا ا مورش بگردد، چون که هیچ کس مثل صاحب کار دلش برای کار نسوخته، وظیفه اوست که جریان سود را برقرار کند، همه افراد را روی پنجه پاشان نگه دارد.»

در این کتاب مجموعه ای از جملات ناب و دست اول را کنار هم می‌بینید و رمانی را که به بازسازی تاریخ پرداخته می‌خوانید. ادامه…