فیروزه

 
 

نوشتن از تجربه دیگران

رزی داستگیر و مهدی شریفی

زمانی برای نوشته‌هایم الهام می‌گیرم که دارم با دوستانم درباره مسایلی مانند روابط خانوادگی چت می‌کنم. در این میان، بیش از همه، از گفت‌وگو با دو دوست فیلم‌سازم، کیم لانگینوتو و کلیو بارنارد لذت برده‌ام. گاهی چت‌هایی با هم داشته‌ایم که مانند رودخانه‌های پر پیچ و خم با انشعاب‌های فراوان، طولانی بوده است.

خودم را ناگزیر می‌دانم تا به قصه‌های عجیب و ترسناکی که در دل خانواده‌ها نهفته است بپردازم و همیشه در گفت‌وگوهایی که با هم داشته‌ایم، به این موضوع اشاره کرده‌ام. ادامه…