فیروزه

 
 

نظم و آرامش

پیش از آنکه نویسنده شوم تلاش می‌کردم که عین نویسنده‌ها زندگی کنم و این اشتباه بزرگ دوره نوجوانی‌ام بود.همچنان ‌که زادی اسمیت می‌گوید: «نویسندگی هیچ سبک زندگی‌ای ندارد» یا شما نویسنده‌اید یا نه. فلوبر در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد: «برای اینکه بتوانیم در کارمان جدی و خلاق باشیم باید زندگی روزانهٔ منظم و بسامانی داشته باشیم». هیچ چیزی بیش از برقراری این نظم و آرامش موجب تغییر یا بهبود نوشتنم نمی‌شود. من بی‌نظمی‌ و آشفتگی را برای داستان‌هایم نگه می‌دارم. ادامه…