فیروزه

 
 

هنر دواندن مخاطب!

نگاهی به فیلم «پسری با دوچرخه» ساخته‌ٔ «برادران داردن»

اگر کوئن‌ها را از فهرست برادران‌ کارگردان سینما خط بزنیم برادران داردن در صدر معروف‌ترین برادران ‌کارگردان سینمایی قرار می‌گیرند. برادرانی که سینمایشان با ویژگی‌های خاص خودش موجب شد که امضای مخصوص به خودشان را در سینما داشته باشند.

«پسری‌ با دوچرخه» با درگیری بین معلم و سیسیل یازده ساله‌ (شخصیت اصلی فیلم) شروع می‌شود و با فرار کودکانهٔ او ادامه پیدا می‌کند. فراری که در همان آغاز فیلم مخاطب را مجبور به تصمیم‌گیری یا به نوعی موضع‌گیری می‌کند. این‌که یا تا انتهای فیلم پابه‌پای سیسیل بدود و یا زیربار منطق مستندوار فیلم برود و احتمالاً -‌اگر در کنار مخاطب عام نشسته باشد‌- به خوابی عمیق فرو برود. ادامه…