فیروزه

 
 

کتابچه

«یک کتابچه درست کنید! هر سال حداقل یک‌بار پیش می‌آید که به سرعت چیزی می‌نویسم، مثلاً ظرف یک روز. بخش‌هایش را منظم می‌کنم، پرینت می‌گیرم، می‌بُرم، صفحه‌ها را روی هم می‌گذارم، فنر می‌زنم، و چند نسخه از آن تهیه می‌کنم. فوراً یک نسخه‌اش را به کسی می‌دهم. نمی‌خواهم نوشته‌ام را به نمایش بگذارم؛ این کارم به خاطر جذابیت و سرزندگی سطوح ناآراسته، و همچنین صمیمیتِ هدیه دادن، است. شعر «به فکر بادبادک» از کتابم با نام «درخت تورچ‌وود» این‌جور شروع شد. مهم این است که هنگام درست کردن آن کتابچه، به چیزی غیر از آن فکر نکنید. این کتاب‌سازی، سنت نویسندگان است: از مؤسسۀ لیترچر دکوردل در برزیل تا انتشارات دوسی کولکتیوز. بروید و ببینید!»

–Jill Magi, author of Threads (Futurepoem, 2007)