فیروزه

 
 

زبانی دیگر

«در زبانی که برای یک کار خاص پرورش یافته است، خواه معماری باشد یا دندان‌پزشکی یا درخت‌کاری یا حساب‌داری، زیبایی شگفت‌انگیزی وجود دارد. داستان‌ها در کمین ابزارها و کارهای خاص هستند. علوم طبیعی و دریانوردی، الهه‌های شعر و موسیقی من هستند. از جملۀ منابعی که به سراغشان می‌روم، «اخبار علمی» و مجلۀ «دریانوردی کاربردی آمریکا» است. غوطه‌ور شدن در زبان و دغدغه‌های یک حرفۀ خاص می‌تواند گوشتان را به صداهایی ارزشمند باز کند و دریچه تازه‌ای برای دیدن دنیا پیش چشمان شما بگشاید. مثلاً اسکاپر را در نظر بگیرید: سوراخ دیوارۀ کشتی که آب عرشه را به دریا می‌ریزد. این واژه الهام‌بخش شما نیست؟ استفاده از زبان «دیگر» و درکِ دیدی که آن زبان به دست می‌دهد، پیوند دادن دید خودتان با دید لوله‌کش یا عصب‌شناس، یک چالش و در عین حال یک لذت است.»

—Elizabeth Bradfield, author of Approaching Ice (Persea Books, 2010)