فیروزه

 
 

یادداشت‌ها

«یادداشت‌ها (روی کارت‌پستال، برگۀ یادداشت، ورق‌پاره‌ها) ناجی حیات نویسندگی‌ام بوده‌اند. عادت کرده‌ام آن قطعه‌های کوچکی را که در ذهنم شکل می‌گیرد بنویسم، تصویرها یا عبارت‌ها را و حتی کلمات را؛ چرا که زود از یاد می‌روند. بعد آن‌ها را توی پوشه می‌گذارم، می‌گردم ببینم یادداشت جدید به کدام بخش قدیمی تعلق دارد، سرنخ این قطعه‌ها را دنبال می‌کنم، و آرام‌آرام یک مقاله یا شعر می‌نویسم. یاد گرفته‌ام که نویسندگی یعنی اکتشاف، و این یادداشت‌های کوچک به‌واقع بنیادی‌ترین منبع الهام من‌اند.»

نویسندۀ «چشم سمت‌الرأس: شکل گرفتن زندگی یک نویسنده»

Floyd Skloot