فیروزه

 
 

ساعتی در هر روز

پیشنهاد می‌کنم، حتی اگر انگیزه نوشتن هم ندارید، هر روز ساعتی را به نوشتن اختصاص دهید. من از آن دسته آدم‌ها هستم که شب‌ها بهتر کار می‌کنم شب‌بیدارم. ولی از وقتی که بچه‌ام مدرسه می‌رود یاد گرفته‌ام زود از خواب بیدار شوم برای اینکه نوشتن را در برنامه صبح بگنجانم. نوشتن میان مسواک زدن و ورزش صبحگاهی (که این را نیز پیشنهاد می‌کنم: ورزشی که اخیراً به آن مشغولم، کُندولینی یوگاست) گاهی اوقات تنها برای پنج دقیقه می‌نویسم و گاهی یک ساعت. اگر حرفی برای گفتن نداشته باشم شروع می‌کنم به توصیف کردن وسایل توی اتاق، انگار دارم آن‌ها را نقاشی می‌کنم. اولویت‌بندی کردن نوشتن، اولین چیزی است که به تمرکز در یک روز آشفته کمک می کند و… بعد کتاب‌ها نوشته می‌شوند.

—Khadijah Queen, author of Conduit (Akashic Books/Black Goat, 2008)