فیروزه

 
 

وقتی ورزش می‌کنم

معمولاً بعدازظهرها به باشگاه می‌روم. وقتی وزنه می‌زنم انگار که کلمات را جابه‌جا می‌کنم. موقع تمرین به داستان یا فصلی که صبح روی آن کار می‌کردم فکر می‌کنم. جملات را دوباره می‌نویسم، استعاره‌ها را درک می‌کنم، شخصیت‌ها را حذف می‌کنم، پارگراف‌ها را از نو می‌چینم و گاهی اوقات به آنچه قرار است فردا خلق کنم می‌اندیشم. شاید به کارهای «برادران اَوِت» گوش کنم یا به یک کتاب صوتی. با این حال الهام همیشه ناگهانی است و وقتی اتفاق بیفتد دکمه پاز را می‌زنم و می‌روم سراغ نوت‌پد الکترونیکی‌ام و ایده‌ام را ثبت می‌کنم.

—Benjamin Percy, author of The Wilding (Graywolf, 2010)