فیروزه

 
 

سرحال بودن

نوشتن را هیچ‌گاه وقتی سر حال نیستید شروع نکنید. باعث می‌شود هنوز شروع نکرده رهایش کنید. یک استاد نویسندگی قدیمی به من می‌گفت: برای نویسنده که سرگرم کننده نباشد برای خواننده سرگرم کننده نیست. منظورش این بود اگر شما هنگام نوشتن از کارتان لذت نبرید، خواننده هم از کار لذت نخواهد برد. من اما می‌خواهم یک قدم جلو تر بروم: برای این که مطمئن شوید ذهنتان در بهترین موقعیت ممکن است، برای پنج دقیقه کاری را که سرحالتان می‌آورد انجام دهید. ممکن است این کار گوش دادن به یک آهنگ باشد یا دیدن یک کلیپ خنده‌دار یوتویوب، یا خواندن قسمتی از یک کتاب که لبخند تحسین بر لبانتان می‌نشاند (یا باعث می شود از حسادت لب بگزید، اگر آن کار از کارهای شما بهتر باشد) پنج دقیقه که تمام شد بنشینید و بنویسد. البته که خود نوشتن ممکن است شما را سر حال بیاورد ولی عموماً این احساس آخر نوشتن سراغ آدم می‌آید نه ابتدای کار.

—Brando Skyhorse, author of The Madonnas of Echo Park (Free Press, 2010)