فیروزه

 
 

سیب‌ها اسیر جاذبه نیستند

علی محمد مؤدب۱
سیب‌ها اسیر جاذبه نیستند
رسیده‌اند به اینکه باید بیفتند
خورشید هم رسیده است
ستاره‌ها هم، ماه هم!
ما همه رسیده‌ایم
به همینجا که باید بیفتیم
اما درخت‌ها قدهای متفاوتی دارند
مثلا درخت سیب فرق می‌کند با درخت ماه
درخت ماه فرق می‌کند با درخت خورشید
و انسان، بیچاره انسان!
باید همهٔ جنگل‌های درونش را بتکاند
تا جاذبه را لحظه‌ای تجربه کند.
پاییز را دوست دارم
که اجازه می‌دهد به بهار فکر کنم!

۲
به یمن تو در صحت خواب
در عافیت
در این جان بی‌شور و تشویش
به یمن نگاه تو در خویش
شک کرده‌ام
ولو آنکه شایستهٔ خواب غفلت
به سوی صدای تو عذری نیاورده‌ام!


رهگذر مهتاب – یادنامهٔ فیروزه برای طاهره صفارزاده