فیروزه

 
 

چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷

چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ هجری خورشیدی
۳۰ آوریل ۲۰۰۸ میلادی
۲۳ ربیع الثانی ۱۴۲۹ هجری قمری

دو تولد و سه درگذشت در تاریخ فرهنگی- هنری امروز قابل ره‌گیری است.

۱۰۱ سال پیش در چنین روزی فرد زینه مان، فیلمساز اتریشی، متولد شد.

۱۲۳ سال پیش در چنین روزی از سال میلادی پتر یاکوبسن، نویسنده دانمارکی، درگذشت.

۱۲۵ سال پیش در چنین روزی از سال میلادی ادوارد مانه، نقاش فرانسوی، درگذشت.

۱۳۸ سال پیش در چنین روزی از سال میلادی فرانس لهار، موسیقیدان مجارستانی، متولد شد.

و ۵ ۲ سال پیش در چنین روزی برتولد برشت درگذشت.

❋ ❋ ❋

برتولد برشت

برتولد برشت در نهم فوریه سال ۱۸۹۸ در آلمان متولد شد و در رشته علوم طبیعی تحصیل کرد. برشت در جریان جنگ اول جهانی سرودن آغاز کرد و بعد از جنگ با دیدن ریشه‌دواندن افکار نازیسم در میان مردم به وحشت افتاد و با آن به مخالفت برخاست.

با به قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان برشت به نشر آثار ضد نازیسم خود ادامه داد و در سال ۱۹۳۳ از آلمان گریخت و با گسترش جنگ جهانی دوم و پیروزی‌های اولیه هیتلر به آمریکا رفت و تا دو سال بعد از جنگ در این کشور ماند.

برشت ابتدا به سبک ناتورالیسم می‌نوشت و در آثارش رنج و نومیدی بسیار دیده می‌شد ولی مدتی بعد با تکیه بر افکار آزادی‌خواهانه‌اش امیدوارانه‌تر نوشت و با این حال هرگز در نگاهش به جهان و در عقایدش تغییر چندانی ایجاد نکرد.

تئاتر برشت تئاتر مبارزه است. برشت تئاتر حماسی را جانشین تئاتر دراماتیک کرد تا روح قضاوت و نقد و عصیان و اعتراض را در تماشاگر بیدار کند. با این حال برشت بر هنرمندانه بیان کردن افکار تاکید داشت و هرگز اجازه نداد تئاترش به بیانیه تبدیل شود.

«گالیله» و «طبل‌ها در شب» از آثار اوست.

برتولد برشت در ۳۰ آوریل ۱۹۵۶ درگذشت.

* Bertolt Brecht