فیروزه

 
 

هایکوهای بهاری

۱-
شکوفه‌های قرمز آلو…
شاخه‌ها با شاخه‌ها به ستیزند
برای بهره‌ای از آسمان

۲-
به اوج در آفتاب
ناتوانند از فرود
چکاوک‌ها و چکاوک‌ها و چکاوک‌ها

۳-
هزاردستان
نغمه‌ای از آواز را گم کرد
و از خواندن ایستاد

۴-
ریزش ِ کاملیاها
من بودم اگر
می‌ریختم به سیلابی

۵-
نقش ِ دیوار
آن گاه نقش ِ سقف
نگاهم به بالاست
آلوبنان ِ شکوفا را

۶-
برفِ کوهسار
چکهچکه می‌گدازد درخشان
از ستاره‌ها نیز…

۷-
ریزش ِ ساکورا:
زبان ِ باد
بیان ِ نور


از کتاب «سالی از هایکو» (One Year of Haiku) سروده‌ی «شوگیو تاکاها»

(Shugyo Takaha) به ترجمه‌ی انگلیسی «جک استم» (Jack Stamm)