فیروزه

 
 

دوشنبه، ۵ فروردین ۱۳۸۷

دوشنبه، ۵ فروردین ۱۳۸۷ هجری خورشیدی
۲۴ مارس ۲۰۰۸ میلادی
۱۶ ربیع الاول ۱۴۲۹ هجری قمری

چهار تولد و یک درگذشت در تاریخ فرهنگی- هنری امروز قابل ره‌گیری است.

۸۲ سال پیش در چنین روزی از سال میلادی دایو فو، نمایش‌نامه‌نویس ایتالیایی، متولد شد. «مرگ تصادفی» از آثار اوست.

۹۹ سال پیش در چنین روزی از سال میلادی جان میلینگتون سینگ، نمایش‌نامه‌نویس ایرلندی، درگذشت. «دریاروندگان» از آثار اوست.

۱۷۲ سال پیش در چنین روزی از سال میلادی وینسلو هومر، نقاش آمریکایی، متولد شد. «هشت ناقوس» از آثار اوست.

۷۵۵ سال پیش در چنین روزی امیر خسرو دهلوی، شاعر پارسی‌گوی هندی، متولد شد.

و ۱۸۷ سال پیش در چنین روزی از سال میلادی فریدریش انگلس، متولد شد.

❋ ❋ ❋

فریدریش انگلس

فریدریش انگلس، نظریه‌پرداز و فیلسوف آلمانی، در ۲۴ مارس سال ۱۸۲۰ میلادی متولد شد. پدرش از صنعتگران آلمانی بود و ثروت هنگفتی برای او به میراث گذاشت.

انگلس در جوانی با کارل مارکس آشنا شد و برای چهل سال با او همراه بود. هم‌فکری انگلس و مارکس به بنا نهادن اساس سوسیالیسم جدید انجامید. انتشار «مانیفست» در سال ۱۸۴۸ به همراه کارل مارکس و انتشار جلدهای دوم و سوم «کاپیتال» پس از فوت مارکس از جمله فعالیت‌های انگلس پس از اقامت در انگلستان است.

از نظرات مهم انگلس پایه‌ریزی اندیشه ماتریالیسم دیالکتیک است.

ماتریالیسم به مادی بودن جمیع پدیده‌ها اعتقاد دارد و دیالکتیک وابستگی پیشرفت و تکامل با کشمکش و نزاع درونی را مدنظر دارد.

فریدریش انگلس در پنجم اوت سال ۱۸۹۵ درگذشت.