فیروزه

 
 

افکار سیاه دودکش‌ها

۱-
دودکش‌ها
افکار سیاهی دارند
نفس تفنگ‌ها
از جای گرم برمی‌خیزد

۲-
ما با آینه‌ها دوئل می‌کنیم
با هفت‌تیرهای خالی
آینه‌ها با ما دوئل می‌کنند
با هفت‌تیرهای پر

۳-
ما جلوی سینما
سیگار می‌فروشیم
آنها فکر می‌کنند
فقط باید
فندک‌شان را از جیب در آورند
مثل آرتیست‌ها

۴-
آن‌ها هنوز فکر می‌کنند
باید زودتر هفت‌تیر می‌کشیدند
آن‌ها هنوز فکر می‌کنند مرده‌اند

۵-
بارش را
برشانه‌های تریلی
گذاشته است
جنگلی
که بر صندلی چوبی
آرمیده است
خواب فرش‌ها تعبیر نمی‌شود
از سمت دیگری جارو کن