فیروزه

 
 

مگر بید آشفته را

۱
ندیده بگیرید.
به سحرگاهان
شبنمی

۲
باد هر چه را
مگر
بید آشفته را

۳
صداش تا کهکشان
قورباغه‌ای
کناربرکه‌ای

۴
بیداد می‌کند
سکوت
در اتاق کناری

۵
چه فرصتی
چه سکوتی
صدای برف – ریز

۶
غروب
بر شیب تپه‌ها
اندهان شامگاه

۷
بهار
در غیاب ما
خودروترین شقایق دنیا

۸
چگونه چشم بسته
بر روشنای خویش
ماه خفته‌ی پاییز

۹
کنار جویبار خرد
سنجاقکم!
کجای جهانی؟