فیروزه

 
 

راهی به ذهن آدم‌ها

ام. ا. ویزسولی و مهدی شرف‌الدین

به تازگی، الهام‌های بسیاری برای اشعارم را از خواندن مطالعات موردی روان‌شناسی به دست آورده‌ام. من بسیار درباره کتاب‌های درسی و دیگر منابع، که شامل گفتگویی واقعی بین بیمار و درمان‌گر باشد صحبت می‌کنم. مثال‌هایی از مواردی که هم‌اکنون مشغول مطالعه هستم عبارتند از: مطالعه موردی دنی ودینگ در روان‌شناسی، مطالعه موردی التمن در روان‌شناسی غیرطبیعی و «کتاب مرد گرگ‌نما و سایر موارد» از فروید. [این آثار] در کنار جذابیت‌شان، دیدی عمیق به ذهن بعضی از کسانی که به‌طور روزمره و یا اتفاقی با ایشان مواجه می‌شویم به من می‌دهد. من اشعار گفتگو محوری سروده‌ام که شبیه نمایشنامه‌هایی کوچک پایان می‌یابند. همچنین از این منابع به عنوان الهامی برای اشعار «خواب» استفاده کرده‌ام. از نگاه من این مطالعات موردی به عنوان ابزاری مهم برای شاعران و داستان‌نویسان به شمار می‌روند.

M. A. Vizsolyi, author of The Lamp With Wings: Love Sonnets