فیروزه

 
 

آدم‌ها در «تن‌ها»

به بهانهٔ انتشار «تن‌ها» نوشتهٔ «مهدی شریفی»