فیروزه

 
 

تحقیر

ممکن است به نظر جالب نیاید ولی منبع الهام من تحقیر است، بیشتر تحقیر شدن خودم و همین‌طور آنچه در جهان به صورت گسترده می‌بینم. تمام صنعت تلویزیون یکسره برای تحقیر است و البته تلاش می‌کنم بیش از حد در آن فرو نروم. تحقیر نوعی تجربهٔ اولیه و همه‌گیر انسانی است که همواره آموخته‌ایم از آن دوری کنیم یا حداقل به روی خودمان نیاوریم. داستان‌های من اغلب به قرار گرفتن مردم در موقعیت‌های تحقیرآمیز و واکنش‌های آن‌ها می‌پردازد. به همین خاطر بیشتر اوقات با لحن مضحک می‌نویسم، زیرا این که چه‌طور تحقیر شدن‌هایمان را می‌بخشیم، ضربهٔ کمیک داستان است.

Steve Almond, author of God Bless America