فیروزه

 
 

طعم تلخ واقعیت

وقتی به داخل اتاق هدایت می‌شوند و با گپ‌و‌گفتی دوستانه دور میز جمع می‌شوند و به ترتیب روی صندلی‌هایشان می‌نشینند، بعید است هنوز بدانی با چه درام پیچیده‌ای روبه‌رو هستی. وقتی که در شروع دیالوگ‌ها با تمام ادله و شهودی که هیئت منصفه روزها سروکله زده‌اند مواجه می‌شوی، بدون شک تو هم مثل تک تک اعضا یقین می‌کنی متهم گناهکار است و هنوز نمی‌دانی دیواری که به این مستحکمی بنا شده، چطور قرار است در طول فیلم و لابه‌لای استدلال‌ها و منطق‌های زیرکانه یکی از اعضا، به تدریج فرو بریزد و طعم تلخی از واقعیت را به شما بچشاند. وقتی در اوج مشاجره و بعد از تحقیر یکدیگر از روی صندلی‌هایشان بلند می‌شوند و برای گناه یا بی‌گناه بودن متهم به جان هم می‌افتند، متوجه می‌شوی که همیشه کنکاش حقیقت به این سادگی نیست.

۱۲ مرد خشمگین داستان اعضای هیئت منصفه دادگاهی است که قرار است با حق رأیشان خودشان را محک بزنند و شخصیت‌هایشان را لو بدهند و با فرصتی که پیش آمده در مرزهای زندگی‌شان تجدید نظر کنند. فیلمی تمام عیار که تلاش می‌کند همهٔ ارکان یک فیلمنامه خوب را در قالب دیالوگ‌های پیچیده و حساب شده‌، به رختان بکشد.

 ۱۲ Angry Men (۱۹۵۷) Directed by Sidney Lumet