فیروزه

 
 

بدرقهٔ پاییز

۱
به بدرقهٔ پاییز دچارم
به وسوسه‌ای که
سرما
       بی من
                  چه کم دارد؟

۲
گل‌های یخ
عطر گمشده‌ای دارند
در پاییز        که می‌رود
در من         که می‌آیم