فیروزه

 
 

ضرب‌المثل‌های حکیمانهٔ نیاکانم

من از ضرب‌المثل‌های حکیمانهٔ نیاکانم الهام و آرامش می‌گیرم، سخنان بزرگ و بی‌نظیر بلغاری. متأسفانه حکمت آنان به خوبی ترجمه نشده‌است. این حکمت به گونه‌ای جدایی‌ناپذیر با زبان بلغاری درآمیخته است، یعنی این که تنها مردم ما می‌توانند از آن بهره‌ ببرند. هنگامی که آن را از جای خود بیرون بکشید و در قالب زبانی دیگر بریزید، صورت مسخره‌ای به خود می‌گیرد. یکی از این ضرب‌المثل‌ها می‌گوید «سگی که به دنبال کار خود می‌دود، دست آخر توله‌هایی کور به دنیا می‌آورد.» سخنان حکیمانه‌تر کمتر به زبان ‌می‌آیند. پس مواظب باش در نوشتن عجله نکنی. وقتی چیزی نوشتی، بازنویسی‌اش کن. آن را کناری بگذار. به آن فکر کن و به چیزهایی دیگر. بعد دوباره آن را بازنویسی کن و باز فکر کن. وقتی کار به تأمل و درنگ می‌رسد، به نیاکان بلغاری من اعتماد کن. وقت بگذار و توله‌هایت را به کوری محکوم نکن.

Miroslav Penkov, author of East of the West