فیروزه

 
 

مژدگانی

همیشه یک دفترچه یادداشت در کیفم دارم و خودم را موظف کرده ام هر روز در آن بنویسم. این که چه بنویسم اصلا مهم نیست و همچنین این که کجا بنویسم؛ در مطب دکتر یا وقتی فرزندانم را به کلاس فوتبال یا پیانو برده ام و بیرون اتاق منتظرشان هستم. برای خودم این آزادی را قائلم که در دفترچه ام همه چیز بنویسم و حتی به چیزهای بیهوده هم اجازه می دهم که بدون سانسور روی صفحات دفترچه من فرود بیایند. سر و صداها را ثبت می کنم، فهرست کارهایم را ردیف می کنم، اتاق انتظار را توصیف می کنم یا کلاس پیانو را و یا والدینی را که به انتظار ایستاده اند. اگر روزی دفترچه ام را گم کنم، می دانید چه کار می کنم؟ برای پیدا کردنش مژدگانی تعیین می کنم؛ آن هم به مبلغ یک میلیون دلار!

Victoria Patterson, author of This Vacant Paradise (Counterpoint, 2011)