فیروزه

 
 

یادداشت‌های کوچک

«من همیشه در حال یادداشت برداشتن هستم؛ وقتی فیلمی می‌بینم یا به مکالمه‌ای گوش می‌دهم، وقتی سوار مترو هستم، یا در اتاق انتظاری نشسته‌ام. از تمام چیزهایی که می‌بینم یا می‌شنوم یا چیزهایی که به آن فکر می‌کنم یادداشت برمی‌دارم. هیچ‌کدام از آن‌ها در آن زمان ارتباطی با یکدیگر ندارند، اما همهٔ آن‌ها را در دفترچه یادداشت کوچکی می‌نویسم و گاه و بی‌گاه نگاهی به آن‌ها می‌اندازم. بعضی از آن‌ها جمع می‌شوند و راهی را پیشنهاد می‌دهند. نیمکت پارک، صدف‌های واشنگتن، نوشابه‌های مارک ولادیمیر و… گاهی در کنار هم قرار می‌گیرند و مرا به موضوعی هدایت می‌کنند.»

Mary Jo Bang, The Bride of E (Graywolf Press, 2009)