فیروزه

 
 

پاره کردن مجله‌ها!

میل باکس من هر هفته با رسیدن مجلات مختلف اینترنتی آن‌قدر پر می‌شود که در حال انفجار به نظر می‌آید. نشنال جئوگرافیک، او، و پیپل. تصویر ذهنی من از شخصیت‌های داستان خواهران غریب از یک آگهی بانک شکل گرفت. خطوط داستانی می‌توانند از یک مقاله ساده در مورد بارداری یا قرار ملاقات پدید بیایند. وقتی داستان جدیدی را شروع می‌کنم؛ مجلات را می‌خوانم، گوشهٔ صفحاتشان را تا می‌زنم و بعد پاره‌پاره‌شان می‌کنم. در هم کردن پاره‌ها و بریده‌های روزنامه‌ها و مجله‌ها به من یادآوری می‌کند که ایده‌هایم از کجا آمده‌اند. این کار مرا تشویق می‌کند تا پنجرهٔ ذهنم را نسبت به الهام‌هایی که مهم نیست از کدام منبع سرچشمه گرفته‌اند، باز بگذارم.

Eleanor Brown, author of The Weird Sisters (Amy Einhorn Books, 2011)